Novinky

Národný akčný plán pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike pre roky 2023-2027

25-07-2023

Precízny manažment sadov: od fyziológie stromov po automatizáciu sadov

25-07-2023
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Metodika testovania odolnosti obilnín na múčnatku trávovú v poľných a v laboratórnych podmienkach

24-07-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby

Oznámenie finalistov súťaže EU Organic Awards 2023

21-07-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Nové odrody repky olejky ozimnej (rok 2023)

21-07-2023
ÚKSÚP v Bratislave

Podpora z SPP má zásadný význam pre zachovanie poľnohospodárstva v oblastiach s prírodnými obmedzeniami

20-07-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Chovateľské faktory ovplyvňujúce budúcu produkciu mlieka kráv – mledzivové obdobie a význam intenzity rastu jalovičiek počas mliečnej výživy

19-07-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Vetservis, s.r.o. Nitra

Chovateľské faktory ovplyvňujúce budúcu produkciu mlieka kráv – pôsobenie tepelného stresu na zasušené kravy a dopad na narodené jalovičky

19-07-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Vetservis, s.r.o. Nitra

Pesticídy a ich analýza

19-07-2023
ALS SK, s.r.o.

Nový program aj v sadoch a viniciach

18-07-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav chovu zvierat