Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Miešacie kŕmne vozy a podstielacie vozy

23-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, technická fakulta

Ochrana a welfare mliekového dobytka v EÚ

11-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Mastitídy dojníc – etiológia a výskyt v chovoch

19-11-2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - ústav chovu zvierat

Vliv přípravku HUMAC Natur AFM na zdravotní stav a ukazatele užitkovosti odstavených selat

17-10-2019
HUMACON s.r.o.

Zásady efektívnych programov riadenej reprodukcie dojníc

03-09-2019
Mikrop Slovensko

Slabšia kondícia dojníc negatívne ovplyvňuje zdravie paznechtov

18-07-2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky

04-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Kotercové ustajnenie pre dobytok

26-02-2019
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

"Malé" detaily, ktoré znamenajú veľké zmeny v úspešnom odchove teliat

22-02-2019
špeciálny poradca SCHAUMANN SLOVENSKO, súkromný veterinárny lekár

Technologicko-chovateľské postupy pre agrolesnícke systémy chovu hovädzieho dobytka

08-01-2019
NPPC – VÚŽV Nitra