Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Stanovenie ťažkých kovov v bielom a červenom víne

23-08-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Identifikácia a charakterizácia vírusov viniča hroznorodého modernými biomolekulárnymi nástrojmi

14-06-2021
Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

GRBV - nový virus révy na obzoru

25-05-2021
Mendelova univerzita v Brně

Nová skupiny prírodných produktov v koncepte ochrany a výživy viniča

19-05-2021
Bioka, s.r.o., Šenkvice
(zdroj: Vinič a víno 1/2021, str. 6-7)

Zhodnotenie súčasného stavu, potenciálu a perspektív komodity hrozno a víno na Slovensku

15-04-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

Význam teplotních poměrů ve vinici pro révu vinnou

22-01-2021
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Efektívny projekt CLIM VINO

15-01-2021
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
(zdroj: Vinič a víno 6/2020, str. 192-193)

Současný stav a trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem

13-01-2021
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky