Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

Ekologická forma ochrany kôstkovín proti moníliovému usychaniu kvetov

11-01-2021
Výskumný a Šľachtiteľský Ústav Ovocinársky Holovousy s.r.o.

Méně známé ovoce - Kudranie třírohá

13-11-2020
Mendelova univerzita v Brne

Ovocné sady v závere vegetačného obdobia

06-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Sady a vinice 5/2020, str. )

Práce v ovocných sadov v mesiaci august a september

04-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Sady a vinice 4/2020, str. 14-15)

Karanténni škodcovia v ovocných sadoch

10-03-2020
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 17-19)

Poškodzovanie ovocných drevín drobnými cicavcami

05-03-2020
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 22-25)

Hlošina okoličnatá v našich záhonoch tak pre účel úžitkový ako i okrasný

17-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Produkcia jednotlivých odrôd čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska

02-10-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá

Monitoring šarky švestky v netypických výsadbách peckovin

06-06-2019
¹ Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Česká republika, ² Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wroclaw ,Polsko