Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Perspektívy a riziká v systéme pestovania slnečnice ročnej

30-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové odrody repky olejky

26-07-2019
ÚKSÚP v Bratislave

Nové odrody maku siateho v Slovenskej republike

08-04-2019
ÚKSÚP, Hlavná odrodová skúšobňa Beluša

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v roku 2019 v SAPS

20-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Použitie biopreparátov proti hubovým chorobám maku

08-10-2018
1 OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava; 2 Agritec plant Research s.r.o., Šumperk; 3 Česká zemědělská univerzita v Praze; 4 Český mák s.r.o.
(zdroj: Naše pole 7/2018, str. 24-27)

Nové odrody repky olejky

28-08-2018
ÚKSÚP Bratislava

Digestát vo výžive a hnojení repky

27-06-2018
1 Mendelova univerzita v Brně; 2 AGROEKO Žamberk s. r. o.

Virové choroby řepky

03-05-2018
Katedra ochrany rostlin, FAPPZ, ČZU Praha
(zdroj: Naše pole 3/2018, str. 14-17)

Pestovanie repky jarnej

13-12-2017
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Repka jarná hlavná alebo len náhradná plodina?

08-12-2017
NPPC – VÚRV Piešťany