Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Legislatíva, dotácie

Dobrá správa pre poľnohospodárov: O investície môžete žiadať do konca júna

11-05-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Spúšťame mimoriadnu pomoc pre potravinárov

29-04-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Viac peňazí pre našich potravinárov v novom eurofondovom období

07-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k vykonávaniu jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami

03-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Spúšťame novú výzvu na projekty pre poľnohospodárov

24-01-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie MPRV SR o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 32/2021)

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 30/2021)

Dodatok č. 1 k SMERNICI MPRV SR č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 28/2021)

Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 8730/2021-340 o zabezpečení procesu poskytovania národných podpôr zo dňa 24. augusta 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 23/2021)

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2021 (č. 15729/2021)

10-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 19/2021)