Novinky

Predpoklady výroby kvalitnej lucernovej siláže

07-03-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vývoj ukazovateľov pôdnej úrodnosti po roku 1987 – trvalé trávne porasty a chmeľnice

05-03-2024
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Ukazovatele pôdnej úrodnosti po roku 1987 – ovocné sady a vinice

04-03-2024
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

600 miliónov EUR na podporu výskumu a inovácií v oblasti agroekológie a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

04-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Boj proti nekalým obchodným praktikám: Európska komisia zhromažďuje názory poľnohospodárov a prevádzkovateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci

28-02-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Purpurová škvrnitosť - neznáma, ale dôležitá choroba sóje

28-02-2024
1 Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre; 2 Blumeria consulting, s.r.o.

Pozitívna obchodná bilancia EÚ v oblasti agropotravinárstva potvrdzuje konkurencieschopnosť vývozu EÚ

28-02-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov pestovania viniča hroznorodého v rokoch 2019 - 2022

28-02-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Európska komisia predkladá možnosti zjednodušenia s cieľom znížiť zaťaženie poľnohospodárov v EÚ

27-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Budú v poľovníckom zákone zakázané jadrové a dužinaté krmivá a nebodaj aj trávna siláž?

27-02-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra