Novinky

Epigeická fauna v plodinách ekologického hospodárenia

04-05-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Nová odroda maku siateho - Mikulas a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

03-05-2023
ÚKSÚP v Bratislave

Podslnečník, ibištek, slez - buriny čeľade slezovité (Malvaceae)

02-05-2023
Agrofert o. z. Agrochémia

Boj proti antimikrobiálnej rezistencii na farmách vďaka podpore SPP

28-04-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia aktualizuje obchodné normy pre agropotravinové výrobky s cieľom lepšie reagovať na potreby spotrebiteľov a podporovať udržateľnosť

25-04-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

SPP 2023-27: Videá, prezentácie

24-04-2023
(zdroj: www.youtube.com)

SPP 2023-27: Nová výzva na predkladanie ponúk na analýzu poľnohospodársko-potravinárskej výroby a obchodu

24-04-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vestník MPRV SR č. 9

13-04-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR č. 9/2023)

Hospodársky významné hubové ochorenia ovocných drevín 2

13-04-2023
ÚKSÚP - Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Európska občianska iniciatíva "Zachráňte včely a poľnohospodárov!"

12-04-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)