Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy

Obchodovanie s emisiami: emisie skleníkových plynov vzrástli v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 o 7,3 %

27-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia odmení inovačné projekty v rámci klimatickej transformácie EÚ viac ako 1 miliardou EUR

19-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vedecký panel Organizácie Spojených národov vydal doteraz najtvrdšie varovanie týkajúce sa potreby urýchleného zníženia globálnych emisií

19-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Oznamovanie skleníkových plynov bude oveľa jednoduchšie

05-04-2022
(zdroj: www.fao.org)

Európska zelená dohoda: Návrhy Komisie na odstraňovanie, recykláciu a udržateľné ukladanie uhlíka

03-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Konferencia OSN o zmene klímy (COP26) - potreba udržateľných potravinových systémov

12-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ciele Zelenej dohody do roku 2030 a štúdie poľnohospodárskej produkcie

22-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

FAO uvádza na trh praktické nástroje na podporu sekvestrácie pôdneho organického uhlíka

14-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje transformáciu hospodárstva a spoločnosti EÚ na splnenie klimatických ambícií

19-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vplyv klimatických podmienok na mliekovú úžitkovosť bahníc v slovenských podmienkach

13-05-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 PPD Liptovská Teplička; 3 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra