Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Včelárstvo

Aktuálnych desatoro pre prežitie včelstiev

20-02-2019
ukážková včelnica SZV , Želiezovce

Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2019

19-02-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Registrácia včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

04-02-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Schválenie žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

09-10-2018
(zdroj : www.apa.sk)

Zachovanie biodiverzity – podpora života včiel

28-08-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Würzburg)

Pesticídy ovplyvňujú učenie a pamäť včiel

25-07-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, British Ecological Society)

Bezpečný virtuálny priestor na pomoc čmeliakom

25-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Exeter)

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018

20-02-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Celosvetový význam včiel medonosných v prírodných biotopoch zachytený v novej správe

13-02-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of California - San Diego)

Zmena klímy je hlavnou hrozbou pre čmeliaky

27-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Florida)