Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Ovce

História procesu šľachtenia slovenskej dojnej ovce

24-08-2017
1NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky

Správanie jahniat v období škôlkovania

09-06-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá

Nové plemeno ovce zlepší schopnosť konkurencie Slovenska v produkcii ovčieho mlieka

29-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Kvalita ovčieho mlieka posudzovaná na základe spektra mastných kyselín

20-09-2016
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Katedra špeciálnej zootechniky; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 3 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Pasenie, kvalita mlieka a prednosti tohto hospodárenia

15-08-2016
1 NPPC- VÚTPHP Banská Bystrica; 2 PD Dechtice
(zdroj: Slovenský chov, máj/2016, str. 14-17)

Odchov chovných jahničiek a plemenných baránkov

20-06-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá

Vplyv spôsobu odchovu jahniat dojných oviec na ich intenzitu rastu a produkciu a zloženie mlieka matiek

21-03-2016
1NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky

Nezastupiteľný chov oviec na Slovensku

16-02-2016
NPPC-VÚEPP

Ovce si zaslúžia minimálne rovnakú starostlivosť o paznechty ako dojnice

22-10-2015
NPPC-VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, jún 2015, str.41)

Výsledky kontroly úžitkovosti oviec za kontrolný rok 2013/2014

28-04-2015
Plemenárske služby SR, š.p.