Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

30/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.02.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
 

pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve

342/2014 Z. z.


Účinnosť od: 15.02.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
 

schémy oddelených priamych platieb

468/2021 Z. z.


Účinnosť od: 10.12.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov
 

distribúcia mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školských zariadeniach

268/2021 Z. z.


Účinnosť od: 09.07.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.
 

pomoc na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

137/2021 Z. z.


Účinnosť od: 18.04.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
 

pravidlá podpory v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

111/2021 Z. z.


Účinnosť od: 15.04.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
v znení neskorších predpisov
 

pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

195/2020 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
 

distribúcia mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školských zariadeniach

20/2020 Z. z.


Účinnosť od: 15.02.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov
 

podpora v poľnohospodárstve - schémy viazaných priamych platieb

497/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.02.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
 

pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

200/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2019

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
 

distribúcia mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školských zariadeniach