Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Rôzne

Moderné trendy a rozširovanie výmer pod závlahou

20-04-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 2/2022, str. 18-22)

Ťahová sila, ťahový výkon a spotreba paliva

11-04-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika a efektívnosť prevádzky traktora

29-03-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spôsoby kŕmenia HD, kŕmne zariadenia a miešacie kŕmne vozy

23-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aktuálne inovačné trendy v poľnohospodárstve

14-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vývoj autonómne pracujúcej techniky pokračuje

30-12-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Na začiatku vývoja bol brzdený diferenciál

23-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technológie na zníženie obsahu emisií vo výfukových plynoch

22-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Unikátny software pre plánovanie prevádzky poľnohospodárskej techniky

31-08-2021
AGRI-PRECISION s.r.o.

Vývoj v poľnohospodárskej technike – čo nás čaká a zrejme neminie

20-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta