Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Príprava pôdy a pestovanie plodín

Príprava pôdy a pestovanie plodín

Sejačky na presný výsev

20-05-2015
SPU Nitra

Postrekovacia technika – dôležitý prvok v chemickej ochrane a vo výžive porastov

15-04-2015
NPPC - VÚRV Piešťany

Obrábanie pôdy v kontexte klimatickej zmeny

04-09-2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Nový velký hráč přichází

10-01-2014

Utláčanie pôdy mobilnou technikou

07-10-2013

Ekonomická prevádzka traktorov

07-10-2013