Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Vinohradnické traktory

04-01-2023
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky, ZF Lednice

Možnosti ochrany sadů a vinic před krupobitím

29-09-2022
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Vinohrad v druhej polovici vegetačného obdobia

19-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Práce vo vinohrade v mesiacoch jún a júl

21-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Upozornenie na prvý výskyt zlatého žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) v podmienkach Slovenska

14-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Možnosti alternatívnej ochrany viníc využitím základných látok

14-03-2022
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Phyllocnistis vitegenella v slovenských vinohradoch

10-02-2022
1 NPPC - Výskumný ústav potravinársky; 2 Eco-IPROVIN Slovakia

Biogénne amíny v slovenskom víne

12-01-2022
1 Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska; 2 Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Oddelenie kvapalinovej chromatografi e

Vírusy v ovocných sadoch a vinohradoch

04-01-2022
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Komisia zverejňuje odhady týkajúce sa produkcie vína v EÚ na roky 2021/22

25-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)