Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Informácie pre začínajúcich pestovateľov maku siateho v Slovenskej republike

23-03-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby - Výskumná šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Netradičná olejnina - ľaničník siaty (Camellina sativa L. Crantz)

11-03-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Insekticídna ochrana v skorých vývinových fázach repky

05-01-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Vplyv prostredia a agrotechniky na zdravotný stav slnečnice

24-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Biela hniloba – významná choroba olejnín

05-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2018 - 2019

14-07-2020
ÚKSÚP, Skúšobná stanica Beluša

Nové odrody repky olejky jarnej

26-06-2020
ÚKSÚP v Bratislave

Nové odrody repky olejky ozimnej

16-06-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Niektoré podrobnosti o maku

08-04-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SAPS v roku 2020

30-03-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)