Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Ochrana pšenice proti listovým chorobám

10-08-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín, Ústav agronomických vied

Kvalita odrôd pšenice ozimnej v roku 2021

12-04-2022
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Faktory ovplyvňujúce kvalitu pšenice

31-03-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Staré odrody jačmeňa jarného vhodné pre oblasti častejšie postihované suchom

26-10-2021
1 NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby; 2 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský pracovisko Brno; 3 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

16-09-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Ozimné obilniny

31-08-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Agrotechnika pestovania menej známych pseudocereálií

28-07-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 6/2021, str. 30-33)

Rôzne prístupy k hnojeniu jačmeňa jarného dusíkom

15-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv zastúpenia obilnín v osevných postupoch na produkčnú schopnosť jačmeňa jarného

27-05-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Vplyv praxe obrábania pôdy na fotosyntézu, výnos zŕn a kvalitu hybridnej ozimnej pšenice (Abstrakt)

25-05-2021
(zdroj: www.mdpi.com)