Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Zhodnotenie lúčnych a pasienkových miešaniek na ornej pôde

24-11-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Analyzovať fermentačný proces?

10-11-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Kvalita a efektívnosť krmív (nielen) objemových krmív

02-11-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Lucernové siláže zo sezóny 2020...Kam smerujeme?

19-10-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Kvalita krmu z revitalizovaných trávnych porastov

18-10-2021
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Kedy zberať kukuricu na siláž? ...názory a fakty...

05-10-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov júl - august 2021, str.36-38)

Využitie vedľajších produktov vo výžive zvierat

23-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Kvalita sacharidových siláží a ich analýza

17-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Kvalita pasienkových porastov v chove dojníc

02-07-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Produkčný potenciál ďatelinotrávnych miešaniek na ornej pôde

04-06-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica