Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Konzervace kukuřičné siláže a aspekty snížení fermentačních ztrát

26-09-2022
NutriVet s.r.o.

Produkcia a mliekový produkčný potenciál ďatelinotrávnych miešaniek na ornej pôde

09-09-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Technika na zber, dopravu a skladovanie krmovín

04-07-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhodnotenie lúčnych a pasienkových miešaniek na ornej pôde

24-11-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Analyzovať fermentačný proces?

10-11-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Kvalita a efektívnosť krmív (nielen) objemových krmív

02-11-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Lucernové siláže zo sezóny 2020...Kam smerujeme?

19-10-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Kvalita krmu z revitalizovaných trávnych porastov

18-10-2021
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Kedy zberať kukuricu na siláž? ...názory a fakty...

05-10-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov júl - august 2021, str.36-38)

Využitie vedľajších produktov vo výžive zvierat

23-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra