Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Odborné publikácie

Publikácia: Manuál pre integrované štatistiky fariem v EÚ

11-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Stav svetového rybolovu a akvakultúry

26-04-2019
(zdroj: www.fao.org)

Správa o mechanizme včasného varovania pre potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo

23-01-2019
(zdroj: www.fao.org)

Informácia o vydaní novej knihy - Vinařská technologie

16-11-2018
Zahradnícka fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Voda a poľnohospodárstvo

01-02-2017
(zdroj: www.oecd.org)

Zakladanie a údržba brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach na vidieku

28-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Využitie čistiarenských kalov a dnových sedimentov

28-01-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výsledky uznávania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v roku 2012

28-01-2015
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Výsledky uznávania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v roku 2010

14-01-2015
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Vidiecky turizmus a agroturizmus

14-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre