Úvod / Novinky

Novinky

Komisia žiada o spätnú väzbu k navrhnutým cieleným zmenám pravidiel pri malých sumách štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva

11-06-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 18/2024

11-06-2024
rastlinolekárka

Kontrola úžitkovosti – stále významnejší a komplexnejší zdroj informácii pre chovateľa

10-06-2024
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.

Produkčný dopad tepelného stresu na zasušené kravy

07-06-2024
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre
(zdroj: Slovenský chov 2/2024, str. 31-33)

Listové škvrnitosti sóje

07-06-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Trendy pri technike na kosenie, obracanie a zhrabovanie krmovín

05-06-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Komisia objasňuje podporu pre poľnohospodárov v prípade mimoriadnych poveternostných udalostí

03-06-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Africký mor ošípaných: výrazný nárast počtu ošípaných v EÚ v roku 2023

03-06-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nové odrody maku siateho ozimného (rok 2024)

03-06-2024
ÚKSÚP v Bratislave

Žhavá témata v chovu prasat

30-05-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i