Úvod / Novinky

Novinky

Diverzita kvasinkovej mikroflóry v procese výroby vín z Nitrianskej vinohradníckej oblasti II.

21-03-2024
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Hraboš poľný v ovocných sadoch

21-03-2024
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Komisia navrhuje cielené preskúmanie spoločnej poľnohospodárskej politiky na podporu poľnohospodárov v EÚ

19-03-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Dezinfekčné brody a prevencia digitálnej dermatitídy dojníc – naše skúsenosti

18-03-2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ: 2. plenárne zasadnutie

14-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Ekologické ocenenia EÚ 2024

14-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Monitoring dravého hmyzu vo vinohradoch

14-03-2024
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Víno Chudý, s.r.o. Vinohrady nad Váhom; 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 9/2024

13-03-2024
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Jarní ošetření řepky proti plevelům

12-03-2024
Česká zemědělská univerzita v Praze

Agrivoltaické systémy do vinic a sadů

11-03-2024
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky