Novinky

Aktuálny stav vo vybavení poľnohospodárstva traktormi

28-02-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Čo ovplyvňuje vododržnosť pôd

24-02-2023
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
(zdroj: Naše pole 1/2023, str. 48-49)

Inteligentné technológie: Precízny chov zvierat

22-02-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

FAO zverejňuje svoje prvé globálne hodnotenie pôdneho uhlíka v trávnych porastoch

22-02-2023
(zdroj: www.fao.org)

Aj správne hustenie pneumatík je pre prevádzku dôležité

21-02-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chitozán – základná látka schválená v roku 2022

20-02-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie Michalovce

Ambrózia palinolistá

17-02-2023
Agrofert o. z. Agrochémia

Globálne ceny potravín v januári ďalej klesali

16-02-2023
(zdroj: www.fao.org)

Sója – zaujímavá plodina aj pre Slovensko

13-02-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Skúsenosti s pestovaním maku v r. 2022

09-02-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš