Novinky

Bôb záhradný ako zelenina

05-05-2015
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Fuzariózy kukurice a mykotoxíny

30-04-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny z 3.12.2014, str. 38)

Výsledky kontroly úžitkovosti oviec za kontrolný rok 2013/2014

28-04-2015
Plemenárske služby SR, š.p.

12 rokov zakladania poľných plodín rôznymi systémami obrábania pôdy

22-04-2015
NPPC - VÚRV Piešťany

Silážovanie

15-04-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Postrekovacia technika – dôležitý prvok v chemickej ochrane a vo výžive porastov

15-04-2015
NPPC - VÚRV Piešťany

Ochrana rastlín - metódy a vývojové trendy

08-04-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Situácia v sektore zelenina za ostatné štyri roky

31-03-2015
NPPC - VÚEPP

Zhutňovanie pôdy pri prejazdoch techniky

24-03-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Termín povinnej odbornej spôsobilosti sa blíži

24-03-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany