Novinky

Moderné trendy zavlažovania u širokozáberových zavlažovačov smerujú k zvyšovaniu efektivity

04-09-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra strojov a výrobných systémov

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2014 - 04.09.2014

28-08-2014

Preventívne ošetrenie repky olejnej proti bielej hnilobe (r. 2014)

26-08-2014

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - byliny

26-08-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zabudnuté pseudocereálie, vhodné pre bezlepkovú diétu

25-08-2014
SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 22.08.2014 - 28.08.2014

25-08-2014

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - olejniny-semená

20-08-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - škrupinové ovocie

20-08-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 15.08.2014 - 21.08.2014

20-08-2014

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 08.08.2014 - 14.08.2014

20-08-2014