Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 04.07.2014 - 10.07.2014

04-07-2014

Základom ekonomiky chovu oviec je zdravý jedinec

02-07-2014
Slovenský CHOV
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 42-43)

Obsahové látky v zelenine a ich vlastnosti

01-07-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 27.06.2014 - 03.07.2014

30-06-2014

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 24.06.2014 - 26.06.2014

25-06-2014

Vzorkovanie pôdy a interpretácie analýz

24-06-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Obsahové látky v ovocí a ich vlastnosti

19-06-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Vplyv významnejších chorôb na zníženie úrody a konzumnej kvality rajčiaka jedlého

18-06-2014
Univerzita J. Selyeho, Komárno - katedra biológie; SPU v Nitre - FZKI

Aktuality č. 7/2014

05-05-2014

Aktuality č. 6/2014

25-04-2014