Novinky

Chov hydiny

15-04-2014

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 11.04.2014 - 17.04.2014

14-04-2014

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (3. časť)

09-04-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Pestovanie kukurice dvojriadkovou metódou

08-04-2014
(zdroj: Marka Jeschke “Twin Row Corn Production”)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 07.04.2014 - 10.04.2014

08-04-2014

Zelenina - pestovanie

04-04-2014

Stanovenie ťažkých kovov v listoch viniča hroznorodého

03-04-2014

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 31.03.2014 - 03.04.2014

31-03-2014

Chov koní v roku 2013 z pohľadu uznanej chovateľskej organizácie – ZCHKS

31-03-2014
(zdroj: Slovenský chov február/2014, str. 17-19)

Biologické odbourání kyselin

31-03-2014