Novinky

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - škrupinové ovocie

20-08-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 15.08.2014 - 21.08.2014

20-08-2014

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 08.08.2014 - 14.08.2014

20-08-2014

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 01.08.2014 - 07.08.2014

01-08-2014

Nešpecializovaní škodcovia poľných plodín

01-08-2014
Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - obilniny

30-07-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - strukoviny

30-07-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Podpora rodivosti ovocných drevín a kvality plodov počas vegetácie prípravkami firmy ASRA (r. 2014)

30-07-2014

Teória a prax pri výrobe lucernových siláží na Slovensku

29-07-2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, Ústav výživy

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 25.07.2014 - 31.07.2014

25-07-2014