Novinky

Podmienky skladovania zeleniny

20-11-2015
FZKI SPU Nitra

Diferenciálne hydrostatické prevody (4. časť)

12-11-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 6/2015, s. 26-28)

Diferenciálne hydrostatické prevody (3. časť)

11-11-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 1/2015, s. 16-18)

Tepelný stres pri dojniciach a ochrana proti nemu

03-11-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroba Nitra

Aktuálne trendy pri obrábaní pôdy

28-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zlatisté žltnutie viniča - skúsenosti z Maďarska

27-10-2015
Syngenta Slovakia

Ovce si zaslúžia minimálne rovnakú starostlivosť o paznechty ako dojnice

22-10-2015
NPPC-VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, jún 2015, str.41)

Koncepcia a priority aplikovaného výskumu pôdy s výhľadom do roku 2020

20-10-2015
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Zmeny v objemovej hmotnosti pôdy redukovanej a výkonnosti kapusty repkovej pravej f. ozimnej pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy

16-10-2015
NPPC – VÚRV Piešťany

Aktuálne trendy v technike pre hnojenie priemyselnými hnojivami

12-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, 6/2015, str. 14-16)