Novinky

Nezastupiteľný chov oviec na Slovensku

16-02-2016
NPPC-VÚEPP

Stále bližšie ku klientom

05-02-2016
Týždenník Roľnícke noviny
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2015, str. 11-13)

Invázne buriny - Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

03-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)

03-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Pohánkovce (krídlatky) Fallopia spp.(syn.Reynoutria)

28-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Pestovanie egrešov

26-01-2016

Odrody egrešov

26-01-2016

Invázne buriny - Glejovka americká (Asclepias syriaca)

20-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

19-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny

15-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany