Novinky

Mimokořenová výživa máku setého

23-03-2016
1Mendelova univerzita v Brně; 2AGROEKO Žamberk s.r.o.

Vplyv spôsobu odchovu jahniat dojných oviec na ich intenzitu rastu a produkciu a zloženie mlieka matiek

21-03-2016
1NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky

Poznámky k ochrane viniča v roku 2016

16-03-2016
(zdroj: Vinič a víno 1/2016)

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky I.

15-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Optimalizácia traktorových súprav

10-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nová webová stránka pre včely – EFSA4Bees

04-03-2016

Postrekovacia technika v ochrane porastov

03-03-2016
NPPC - VÚRV Piešťany

Obnova druhovo bohatých lúčnych porastov

29-02-2016
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Technika a organizácia chovu mliekového hovädzieho dobytka

24-02-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Obrábanie pôdy v letnom a jesennom období

22-02-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra