Novinky

Ďatelinotrávne porasty a ich doba využívania

10-07-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Malý sprievodca pestovaním repky olejky - tipy pre začínajúcich pestovateľov

07-07-2015
PIONEER Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Pioneer)

Efekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy

03-07-2015
1Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Slovensko; 2LODR – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Końskowola, Poľsko; 3Humacon, s.r.o. Košice, Slovensko
(zdroj: Listy cukrovarnické a řepaŕské 131, č.2, únor 2015, str. 53-58)

Alternatívne využitie raží - lacné krmivo i zdroj bioenegie

29-06-2015
OSIVO a.s.

Technológia pásového spracovania pôdy

25-06-2015
Katedra strojov a výrobných systémov, Technická fakulta, SPU v Nitre

Stanovenie voľného a celkového oxidu siričitého

23-06-2015
ÚKSÚP, Bratislava

Správne načasovanie aplikácie fungicídov do kukurice

15-06-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko, Dunajská Streda

Výsledky porovnání konvenční a ekologické technologie pěstování brambor v České republice v letech 2010 – 2014

10-06-2015
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

Silážovanie lucernotrávnych miešaniek s vyšším obsahom sušiny

09-06-2015
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Jarné ošetrovanie trvalých trávnych porastov

01-06-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra