Novinky

Ako vyrábať kvalitné mlieko?

27-06-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Zavádzanie automatizácie do procesu zavlažovania

23-06-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Odchov chovných jahničiek a plemenných baránkov

20-06-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky III.

17-06-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv koncentrácie obilnín na zaburinenosť

14-06-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Vybrané výsledky pokusů s mimokořenovou výživou máku setého

09-06-2016
Mendelova univerzita v Brně

Reakcie odrôd zemiakov na stres zapríčinený suchom

08-06-2016
ÚKSÚP Bratislava, skúšobná stanica Spišská Belá

Robotizované čistenie objektov pre chov ošípaných

03-06-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, 3/2016, str. 20-24)

Ovlivní výběr pesticidů výskyt opylovačů v olejninách?

01-06-2016
Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze

Reakcia kukurice na mimokoreňovú výživu

30-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre