Novinky

Antinutričné látky v zrninách

12-04-2016
2Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Kritéria výživnej kvality bielkovín

12-04-2016
2Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Zásady hnojenia repky na jar

08-04-2016
Česká zemědělská univerzita v Praze
(zdroj: Naše pole 2/2016, str. 14-16)

Charakteristika bielkovinového komplexu zrnín z hľadiska posúdenia výživnej kvality

06-04-2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
(zdroj: Naše pole 1/2016, str. 30-31; Naše pole 2/2016, str. 36-38)

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2016)

04-04-2016

Produkčné aspekty trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach

31-03-2016
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

Biokal – netradičné hnojivo pre trvalé trávne porasty

30-03-2016
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Mimokořenová výživa máku setého

23-03-2016
1Mendelova univerzita v Brně; 2AGROEKO Žamberk s.r.o.

Vplyv spôsobu odchovu jahniat dojných oviec na ich intenzitu rastu a produkciu a zloženie mlieka matiek

21-03-2016
1NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky

Poznámky k ochrane viniča v roku 2016

16-03-2016
(zdroj: Vinič a víno 1/2016)