Novinky

Podpora chovateľov dojníc a prasníc

10-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hodnota mlieka je v jeho čerstvosti

07-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Extrémne poveternostné podmienky a klimatické zmeny predstavujú výrazný vplyv na produkciu pšenice

06-07-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, European Commission, Joint Research Centre)

Rozhadzovače priemyselných hnojív

04-07-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kravy adaptabilné voči vysokej teplote – aktuálna potreba budúcnosti?

30-06-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences)

Významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat

27-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Podpora chovu sladkovodných rýb na Slovensku

26-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vedľajší produkt etanolového priemyslu je vhodným doplnkom krmív pre hovädzí dobytok

19-06-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Začarovaný mliečny kruh

19-06-2017
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Energetický potenciál TTP v udržateľnom hospodárení

14-06-2017
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 TU Zvolen – Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií