Novinky

Udržateľné poľnohospodárstvo a biodiverzita

09-01-2017
(zdroj: www.fao.org)

Praktické dopady epigenetiky do odchovu jalovic

05-01-2017
1 MTS s.r.o.; 2 Lékařská fakulta v Plzni, Karlova univerzita v Praze; 3 soukromý veterinární lékař; 4 Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha-Uhříněves

Požiadavky na riešenie obsluhy obilných kombajnov

03-01-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vliv zdraví paznehtů a úrovně reprodukce na výkonnost a zisk stáda dojnic

19-12-2016
VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves

Trendy vývoja obilných kombajnov

16-12-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky VIII.

15-12-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv zmeny klímy na poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť

07-12-2016
(zdroj: www.fao.org)

Problematika pestovania strukovín na Slovensku

06-12-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra rastlinnej výroby

Voľné ustajnenie kráv

30-11-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárke centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Význam strukovín a ich vplyv na úrodnosť pôdy

23-11-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre