Novinky

Obnova druhovo bohatých lúčnych porastov

29-02-2016
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Technika a organizácia chovu mliekového hovädzieho dobytka

24-02-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Obrábanie pôdy v letnom a jesennom období

22-02-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Invázne buriny - Zlatobyle

16-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Nezastupiteľný chov oviec na Slovensku

16-02-2016
NPPC-VÚEPP

Stále bližšie ku klientom

05-02-2016
Týždenník Roľnícke noviny
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2015, str. 11-13)

Invázne buriny - Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

03-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)

03-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Pohánkovce (krídlatky) Fallopia spp.(syn.Reynoutria)

28-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Pestovanie egrešov

26-01-2016