Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 20.10.2014 - 23.10.2014

20-10-2014

Výsledky uznávania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v roku 2013

15-10-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor osív a sadív; Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Zbierame karfiol

07-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Mak - ochrana

07-10-2014
Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Jeseň v obilninách so spoločnosťou ASRA (r. 2014)

29-09-2014

Čo môžete urobiť pre porasty ozimných obilnín už na jeseň, neodkladajte na jar... (r. 2014)

25-09-2014

Ako zvládnuť oneskorený vývin u kukurice?

25-09-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: DuPont Pioneer)

Jesenné fungicídne a insekticídne ošetrenie porastov repky ozimnej – základ pre dobré prezimovanie (r. 2014)

22-09-2014

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 19.09.2014 - 25.09.2014

19-09-2014

Ako ďalej proti múčnatke viniča? Prevencia!

17-09-2014
(zdroj: Roľnícke noviny č. 21/2014)