Novinky

Ako obrábaním pôdy šetriť vlahou

18-10-2016
SPU v Nitre, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ

Pinzgauské plemeno si zaslúži priazeň našich chovateľov

14-10-2016
1 NPPC – VÚŽV Nitra; 2 Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku - družstvo; 3 SPU v Nitre
(zdroj: Slovenský chov, júl 2016, str. 40-41)

Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat

07-10-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárke centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Hnojení vinic po výsadbě – 1. část

28-09-2016
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky VI.

27-09-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky V.

22-09-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kvalita ovčieho mlieka posudzovaná na základe spektra mastných kyselín

20-09-2016
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Katedra špeciálnej zootechniky; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 3 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Vplyv produkčných ochorení na kvalitu mlieka

14-09-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, máj 2016, str. 36-38)

Citlivost (rezistence) slovenských populací blýskáčků a dřepčíků k insekticidům – srovnání se situací v ČR a v Evropě

07-09-2016
1Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk; 2Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovensko; 3Mendelova univerzita v Brně, Brno; 4Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko; 5OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, pracoviště Opava

Moderné typy výsadieb - všeobecná charakteristika, vybrané typy rezu, štíhle vreteno jabloní

05-09-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva