Novinky

Intenzivní výkrm skotu - hluboká podestýlka, ploché stlané lože a spádové lože s vysokou podestýlkou - 4. část

23-08-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Ako premeniť peľ na lacné hnojivo

22-08-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, American Chemical Society)

Národný potravinový katalóg - jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov

18-08-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Technologické systémy pestovania poľných plodín (2. časť)

16-08-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Utláčanie pôdy a riadený pohyb strojov po poli (CTF)

14-08-2017
Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Africký mor ošípaných atakuje Slovensko

11-08-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hrčkotvorné háďatká – parazity mnohých druhov rastlín

10-08-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Agrolesníctvo v modernej poľnohospodárskej produkcii - využitie v produkcii mliekových fariem

08-08-2017
1NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra; 2NLC - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
(zdroj: Slovenský chov, apríl 2017, str. 22-23)

Zaobchádzanie so špecifickými druhmi hospodárskych zvierat počas tepelného stresu

04-08-2017
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Pravidlá starostlivosti o hospodárske zvieratá počas vysokých teplôt

04-08-2017
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)