Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 18.07.2014 - 24.07.2014

18-07-2014

Briketovací lis Deon od HBSG - Špirálové brikety pre kotol a na podstielanie

16-07-2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 22-23)

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (4. časť)

16-07-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 11.07.2014 - 17.07.2014

14-07-2014

Diskusia úpadok slovenského vinohradníctva nezastaví

10-07-2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
(zdroj: Vinič a víno 1/2014, str. 24-25)

Informačný servis pre pestovateľov kukurice (r. 2014)

08-07-2014

Nové herbicídne tolerantné repky Pioneer

07-07-2014
Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny, 4. júna 2014, str. 18)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 04.07.2014 - 10.07.2014

04-07-2014

Základom ekonomiky chovu oviec je zdravý jedinec

02-07-2014
Slovenský CHOV
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 42-43)

Obsahové látky v zelenine a ich vlastnosti

01-07-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI