Novinky

Začarovaný mliečny kruh

19-06-2017
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Energetický potenciál TTP v udržateľnom hospodárení

14-06-2017
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 TU Zvolen – Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

Výnimky na bioprodukty sú neprijateľné

13-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pasenie - efektívne využívanie trávnych porastov

13-06-2017
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Informačné a komunikačné technológie vstupujú na naše polia

13-06-2017
Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta SPU v Nitre

Správanie jahniat v období škôlkovania

09-06-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá

Smerovanie šľachtenia marhúľ vo svete. Vrátia sa marhule do našich sadov?

06-06-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Sady a vinice 1/2017, str. 15-17)

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov

05-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Manažment obsahu organických kyselín v hrozne, mušte a víne

01-06-2017
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
(zdroj: Vinič a víno 6/2016, príloha str. 6-8)

Nové plemeno ovce zlepší schopnosť konkurencie Slovenska v produkcii ovčieho mlieka

29-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)