Novinky

Trendy pri predsejbovom obrábaní pôdy

24-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Potvrdené: Tie isté výrobky majú na Slovensku a v Rakúsku iné zloženie

17-02-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Je intenzivní výkrm skotu perspektivní?

14-02-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 1. časť

09-02-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Plemená ošípaných

08-02-2017

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky X.

03-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Voda a poľnohospodárstvo

01-02-2017
(zdroj: www.oecd.org)

Pôdne pomocné látky a úrodnosť pôdy

31-01-2017
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky IX.

26-01-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 3. časť

25-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany