Novinky

Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok, prípravkov na ochranu rastlín a krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (r. 2017)

22-03-2017
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 4/2017, 21. marec 2017)

Novinky v sortimente rakytníka

21-03-2017
Kohaplant, spol. s r.o. Levice
(zdroj: Sady a vinice, 5-6/2016, str. 20-22)

Sila divých slnečníc

17-03-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Hnojení vinic po výsadbě – 2. část

17-03-2017
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Slovenské poľnohospodárstvo očakáva v roku 2017 pokles o 1%

16-03-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 3. časť

13-03-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Preemergentná ochrana porastov

08-03-2017
NPPC - VÚRV Piešťany

Ovocnářství a vinařství střední Evropy v kontextu měnícího se klimatu

07-03-2017
Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2016, str. 28-29)

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 2. časť

01-03-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny a ošípaných

24-02-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)