Úvod / Novinky

Novinky

Odbytové ťažkosti poľnohospodárov

06-10-2017
NPPC - VÚEPP

Predpoklad masívneho zvýšenia používania antimikrobiálnych látok u zvierat do roku 2030

02-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Cambridge)

Štvorkolesový pohon traktorov

27-09-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obhospodarovanie trávnych porastov - produkčný a krajinotvorný prvok

25-09-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti na rok 2017

22-09-2017
(zdroj: www.apa.sk)

Zlepšenie ochrany zvierat - jasné pravidlá na používanie veterinárnych prípravkov a pomôcok

22-09-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Enzymatický profil ošípaných vo vzťahu k veku, gravidite a laktácii

21-09-2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

Génová banka živočíšnych genetických zdrojov

19-09-2017
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovská 2, 951 41 Lužianky; 2 SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Riziká silážovania ďatelinovín a ich miešaniek

14-09-2017
NPPC – VÚŽV Nitra

Nové registrované prípravky a hnojivá na ekologické pestovanie rastlín - 2. časť

14-09-2017
IPROVIN Slovakia
(zdroj: Vinič a víno 2/2017, str. 47-49)