Novinky

Kravy adaptabilné voči vysokej teplote – aktuálna potreba budúcnosti?

30-06-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences)

Významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat

27-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Podpora chovu sladkovodných rýb na Slovensku

26-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vedľajší produkt etanolového priemyslu je vhodným doplnkom krmív pre hovädzí dobytok

19-06-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Začarovaný mliečny kruh

19-06-2017
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Energetický potenciál TTP v udržateľnom hospodárení

14-06-2017
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 TU Zvolen – Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

Výnimky na bioprodukty sú neprijateľné

13-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pasenie - efektívne využívanie trávnych porastov

13-06-2017
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Informačné a komunikačné technológie vstupujú na naše polia

13-06-2017
Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta SPU v Nitre

Správanie jahniat v období škôlkovania

09-06-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá