Novinky

Matečná: Dokedy si necháme zaberať polia a lúky betónovými halami?

07-11-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Inovácie v konštrukcii a vybavení sušiarní zrnín

06-11-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dulovec japonský

03-11-2017
1KORA – záhrada s.r.o Žilina; 2Kohaplant, spol. s r.o. Levice

Technologické systémy pestovania poľných plodín (4. časť)

30-10-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Robíme opatrenia proti afrického moru ošípaných

30-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zmena klímy je hlavnou hrozbou pre čmeliaky

27-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Florida)

Háďatko zhubné – parazit cibúľ a nadzemných častí rastlín

27-10-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Pôdohospodárska platobná agentúra po prvýkrát vyplatí slovenským poľnohospodárom preddavky

27-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 1. časť

23-10-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Jablkám sa na Slovensku darí, v registri je zapísaných 150 odrôd

23-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)