Úvod / Novinky

Novinky

Robotické plečky

23-01-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Výskyt borievok na trvalom trávnom poraste

22-01-2018
NPPC – VÚTPHP Banská Bystrica

Nové trendy a smery šľachtenia broskýň vo svete

18-01-2018
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Birzotvorné kvasinky a ich výskyt vo vínach

16-01-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Informácia pre nových žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)

15-01-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Klasifikácia ekosystémových služieb trávnych porastov a ich hodnotenie

11-01-2018
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela; 3 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Technológie zberu a konzervovania vlhkého kukuričného zrna

10-01-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zverejnenie Výzvy č. 23/PRV/2017 : Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, Podopatrenie 6.3 – Začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohosp. podnikov

08-01-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Návesy a ich využitie v praxi

21-12-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vliv prostředí na aerobní stabilitu siláží

20-12-2017
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha