Novinky

Komisia schválila slovenskú schému na podporu výrobcov potravín v kontexte vojny Ruska proti Ukrajine vo výške 10 miliónov EUR

17-10-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Poľnohospodárske trhy EÚ zostávajú stabilné aj napriek ruskej invázii na Ukrajine

14-10-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Kalkulačka na výpočet pomoci určenej na kompenzáciu sucha prostredníctvom živočíšnej výroby

13-10-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vykonávanie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky: spustenie siete SPP EÚ

13-10-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Ďatelinotrávne miešanky na ornej pôde a ich produkčný potenciál

12-10-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Index cien potravín FAO klesá už šiesty mesiac po sebe

11-10-2022
(zdroj: www.fao.org)

Prognóza úrody pšenice letnej f. ozimnej v roku 2022

11-10-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Príprava pôdy k oziminám

10-10-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výdavky na prevenciu biologických invázií sú oveľa nižšie ako náklady na odstraňovanie environmentálnych škôd

06-10-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Udržateľné lesné hospodárstvo: FAO vydáva správy o odlesňovaní, pasení dobytka a poľnohospodárskych poľných školách

05-10-2022
(zdroj: www.fao.org)