Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy

Udržateľné lesné hospodárstvo: FAO vydáva správy o odlesňovaní, pasení dobytka a poľnohospodárskych poľných školách

05-10-2022
(zdroj: www.fao.org)

Spoločná poľnohospodárska politika od roku 2023 vytvára priestor aj pre tvorbu líniovej zelene v poľnohospodárskej krajine

30-09-2022
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov

13-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Udržateľné hospodárenie s vodou: prelomový digitálny nástroj

06-09-2022
(zdroj: www.fao.org)

Komisia radí v súvislosti s opätovným využívaním vody v poľnohospodárstve

24-08-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Jadrové technológie pre odolnejšie poľnohospodárstvo

29-07-2022
(zdroj: www.fao.org)

Zdravie zvierat je dôležité pre zníženie emisií skleníkových plynov

27-07-2022
(zdroj: www.fao.org)

Produkcia jadrovín v meniacich sa klimatických podmienkach

29-06-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Aká je uhlíková stopa našich plodín, a čo môžem ako farmár urobiť aby som ju zmenšil?

18-05-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Komisia oznámila účasť 100 miest na misii EÚ zameranej na vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030

29-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)