Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Vinohradníctvo vinárstvo

Nariadenie č. 341/2008


Účinnosť od: 01.09.2008

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov.

štátna podpora

Nariadenie č. 49/2007


Účinnosť od: 01.02.2007

Nariadenie vlády č. 49/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.

množiteľský materiál