Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Európske nariadenia

· Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/595, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa a vopred stanovuje výška pomoci

skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/591, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci

skladovanie syrov

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/597, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie masla a vopred stanovuje výška pomoci

skladovanie masla

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/598, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a vopred stanovuje výška pomoci

skladovanie sušeného odstredeného mlieka

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/596, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie čerstvého a chladeného mäsa z hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov a vopred stanovuje výška pomoci

skladovanie mäsa

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/594, ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia o opatreniach na stabilizáciu trhu v sektore živých stromov a ostatných rastlín, hľúz, koreňov a podobne, rezaných kvetov a ozdobných listov

sektor živých stromov a rastlín

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/593, ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia týkajúce sa opatrení na stabilizáciu trhu v sektore zemiakov

sektor zemiakov

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/599, ktorým sa povoľuje uzatváranie dohôd a prijímanie rozhodnutí o plánovaní výroby v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

mlieko a mliečne výrobky

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených

sektor ovocia a zeleniny a vinohradníctva

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/600, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19

Opatrenia v súvislosti s COVID -19