Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

3/2023 Z. z.


Účinnosť od: 15.01.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky
 

poskytovanie podpory na opatrenia strategického plánu SPP

5/2023 Z. z.


Účinnosť od: 15.01.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

investičná pomoc v regiónoch

10/2023 Z. z.


Účinnosť od: 15.01.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva

pravidlá poskytovania podpory v sektore včelárstva

435/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.12.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality
 

požiadavky na udržiavanie poľ. plochy, aktívneho poľnohospodára, kondicionalitu

436/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.12.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky,ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
 

pravidlá poskytovania podpory

437/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.12.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov
 

podmienky poskytovania podpory

297/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.09.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov
 

pomoc na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

236/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva
 

podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

235/2022 Z. z.


Účinnosť od: 29.06.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o poskytnutí podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch
 

podpora výrobcov

Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 

schémy oddelených priamych platieb