Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Príprava pôdy a pestovanie plodín

Príprava pôdy a pestovanie plodín

Vertikálne, viacvrstvové a variabilné obrábanie pôdy

16-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sejacie kombinácie a trendy ich vývoja

22-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trendy v technike na ochranu rastlín

10-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Postrekovače a ich konštrukčné prvky

27-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia

30-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Radlicové pluhy a trendy ich vývoja

19-11-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika pre chemickú ochranu rastlín

09-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Trendy pri hnojení priemyselnými hnojivami

08-03-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rozhadzovače priemyselných hnojív

04-07-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zavádzanie automatizácie do procesu zavlažovania

23-06-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre