Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Aké optimálne hodnoty teplôt a vlhkosti ovplyvňujú výskyt cikády Scaphoideus titanus?

25-08-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Nový program aj v sadoch a viniciach

18-07-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav chovu zvierat

Čierna hniloba hrozna

07-07-2023
BioTomal, s.r.o.
(zdroj: Sady a vinice 3/2023, str. 52-53)

Európska komisia prijala trhové opatrenia na podporu výrobcov vína v EÚ

29-06-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vplyv environmentálnych premenných (teplota, vlhkosť, zrážky) na výskyt cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo vinohradoch

28-06-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Robotické systémy ve vinohradnictví

06-06-2023
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Priestorová disperzia cikád (Cicadellidae, Cixiidae) v rôznych odrodách viniča, alebo ktorá odroda chutí cikádam najviac

24-05-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

„Integrovaná produkcia“ po novom

29-03-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Vhodnosť výberu metodiky zberu na stanovenie diverzity a abundancie cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo viniciach

27-03-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aktuálne práce vo vinohrade počas mesiacov november a december

24-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre