Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Zakladanie porastov jarín - pôda, technológie, sejba, eliminácia sucha

04-05-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Inovácie v oblasti vybraných melioračných zariadení

05-04-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 2/2023, str. 16-21)

Choroby obilnín v roku 2022

12-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Štúdia poukazuje na kľúčovú úlohu organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny v EÚ

09-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Osivá - osvedčené a nové odrody

05-01-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Komisia podniká kroky na zaručenie dostatočného množstva cenovo dostupných hnojív v EÚ a na celom svete

15-11-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Strata hmoty a kolobeh dusíka v maštaľnom hnoji

02-11-2022
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Znižovanie bilančného prebytku dusíka z pohľadu ochrany podzemných vôd

24-10-2022
1 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava; 2 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava; Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU, Prešov
(zdroj: Naše pole 8/2022, str. 26-28)

Nároky plodín na fosfor

04-10-2022

Problematika ukončovania porastov medziplodín v praxi

12-08-2022
Biopratex s.r.o.