Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Práce v ovocných sadoch v mesiaci august a september

22-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny na roky 2022 – 2025

05-09-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Projektovanie moderných ovocných sadov

30-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Produkcia jadrovín v meniacich sa klimatických podmienkach

29-06-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Práce v ovocnom sade v mesiacoch jún a júl

14-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Udržení nízké koncentrace etylenu ve velkokapacitní chladírně větráním venkovním vzduchem

09-06-2022
Mendelova univerzita v Brně

Nosatci v sadech

04-05-2022
Zemcheba s.r.o. Chelčice

Deficit vápníku v plodech jablek a z toho plynoucí důsledky

29-04-2022
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Lednice
(zdroj: Sady a vinice 2/2022, str. 34-35)

Unikátny výsadbový materiál pre moderné sady Bibaum

25-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv zeleného hnojenia na pôdnu úrodnosť ovocných sadov

11-01-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.