Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Múčnatka na repke – nepríjemné prekvapenie

13-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Nové odrody repky olejky ozimnej (rok 2022)

07-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave

Repka na Slovensku v r. 2020/2021

12-05-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Požiadavky na pestovanie maku a ich naplnenie v roku 2021

16-02-2022
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Choroby slnečnice v roku 2021

14-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, Katedra ochrany rastlín

Nové odrody horčice bielej

22-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

14-09-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Nové odrody repky olejky ozimnej

07-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave

Repka ozimná - jednoduchá plodina si žiada jednoduchú agrotechniku

10-06-2021
1 Biopratex s. r. o., Prešov; 2 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko

Zoznam odrôd konope, ktoré možno pestovať na účely získania priamych platieb, aktualizovaný v marci 2021

23-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)